25/06/2024

Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, në mbledhjen e sotme, Qeveria ka miratuar Vendim për ndërprerjen e vlefshmërisë së Vendimit për ndalimin e tregtisë së mallrave të caktuara, përkatësisht ndalimin e shitësve me pakicë që të ofrojnë shitje speciale (aksion) dhe shitje promocionale (promocion) gjatë vendosjes në tregtinë e produkteve bujqësore dhe ushqimore.

Gjithashtu, Qeveria ka miratuar Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për kushte të veçanta për tregtimin e mallrave individuale, duke përcaktuar fazat më të larta për produktet individuale me pakicë, si dhe detyrimin e tregtarëve për të blerë lloje dhe sasi të caktuara të mallrave individuale nga konsumatorët, sipas të cilit afati i
vlefshmërisë së këtij vendimi zgjatet nga data 30 nëntor deri më 31 dhjetor, pra deri në fund të vitit.

Siç sqaroi ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në konferencën e sotme për media, këto dy vendime merren pas konsultimit me sektorin e biznesit dhe në bazë të analizave të institucioneve kompetente. “Pas një diskutimi të gjerë dhe konstruktiv si me tregtarët me pakicë dhe me shumicë, si dhe me kompanitë e prodhimit të produkteve ushqimore dhe përfaqësues të Odës së Ekonomisë, në mënyrë që të mos ketë konfuzion tek përfaqësuesit e sektorit të tregtisë, vendimi për ndalimin e aksioneve dhe promovimeve u shfuqizua plotësisht sot.

Meqenëse disa shitës me pakicë e interpretuan vendimin e mëparshëm si pamundësi për të pasur aksione dhe promocione, tani me sqarimin e fundit, gjegjësisht ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit, si prodhuesit, ashtu edhe distributorët dhe tregtarët do të kenë mundësinë të vendosin të gjitha produktet bujqësore dhe ushqimore në aksion
dhe promovim tha ministri Bekteshi.

Lidhur me vendimin e dytë, ministri sqaroi se të dhënat në terren tregojnë se masa për uljen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë të shënuar me “çmim të garantuar” ka hapësirë ​​të vlejë deri në fund të vitit.

“Lidhur me Vendimin e dytë, në përputhje me të gjitha analizat dhe diskutimet me Inspektoratin Shtetëror të Tregut, me Departamentin e Tregtisë në Ministrinë e Ekonomisë, dhe duke pasur parasysh se është përgatitur teksti përfundimtar i Ligjit për praktikat e padrejta tregtare, i cili duhet të dorëzohet në Kuvend brenda një kohe të
shkurtër dhe presim që të votohet nga deputetët, vendosëm që masa për uljen e çmimeve të një pjese të produkteve ushqimore bazë, si dhe shenjën “çmimi i garantuar”, në vend të datës 30 nëntor, do të jetë i vlefshëm deri në fund të vitit. Kjo do të thotë që konsumatorët do të mbrohen sërish nga rritjet e mundshme të çmimeve”, tha ministri Bekteshi.

Sipas Vendimit për çmimet e reduktuara 10% që u aplikuan më 1 gusht 2023 në tregtinë me pakicë, si dhe në pije joalkoolike dhe alkoolike, do të vlejnë deri më 31 dhjetor 2023.

Bëhet fjalë për produktet e mëposhtme:

1) oriz i bardhë, në paketim nga 900 g deri në 1 kg;
2) miell gruri tip 400 dhe tip 500;
3) bukë e bardhë dhe gjysmë e bardhë, bukë, e tipit industrial 450 g (e plotë dhe në copa), me përjashtim të bukës së sapopjekur në markete;
4) produkte të tjera buke;
5) Biskota "Petit Beurre" dhe biskota të thjeshta nga 300 deri në 500 g;
6) vafera, me mbushje kremi kakao (të thjeshta, të palyera) nga 300 deri në 500 g;
7) makarona (makarona dhe shpageta nga gruri i zakonshëm) pa dhe me vezë 500 g;
8) viçi pa kocka, nga kofsha ose nga ndonjë pjesë tjetër;
9) mish derri pa kocka, nga kofshët ose nga ndonjë pjesë tjetër;
10) mish derri dhe viçi i grirë;
11) pulë e freskët ose e ngrirë (e plotë);
12) biftek pule i freskët ose i ngrirë;
13) sallam (viçi, derri dhe viçi) pa aditivë dhe pa paketim në feta;
14) sallam speciale e pulës (pa pako me feta);
15) patetë nga pula (pa aditivë) në pako 95 dhe 100 g;
16) qumështi i përhershëm i lopës (përveç qumështit organik dhe qumështit me aditivë) me përmbajtje yndyre 2,8%, 3,2% dhe 3,5%, në paketim 1 litër;
17) jogurt i thjeshtë i qumështit të lopës (pa aditivë) me përmbajtje yndyre nga 2,8% deri në 3,2%, në paketime 1 l dhe 1,5 l;
18) kos i lopës (zakonisht, pa aditivë) me përmbajtje yndyre 2,8% dhe 3,2%, në një paketë prej 300 deri në 500 g;
19) ajkë ​​qumështi i lopës me përmbajtje yndyre 12% deri në 20%, në paketim 180 ose
200 g;
20) djathë i bardhë tradicional i lopës dhe djathë i bardhë i përzier (pa aditivë);
21) djathë tradicional i lopës dhe djathë i përzier (pa aditivë);
22) vezë të freskëta të pulës;
23) birrë e lehtë në një paketë prej 0,33 l në një kanaçe, 0,5 l në një shishe qelqi dhe 1,5 l në shishe plastike dhe birrë lager;
24) pijet (lëngjet) të gazuara dhe jo të gazuara, me përjashtim të pijeve energjike dhe
25) ujë burimi natyror mineral, i gazuar dhe jo i gazuar.