16.8 C
Skopje

Bekteshi në shënimin e ditës së minatorëve në TEC Manastir: Rëndësia e madhe e minatorëve u tregua gjatë krizës energjetike

“Minatorët janë burimi ynë njerëzor i paçmuar. Minierat janë një degë bazë për zhvillimin industrial të vendit dhe duke ndjekur zhvillimet aktuale në botë, kjo industri do të bëhet faktor bazë për mbijetesë dhe zhvillim. Maqedonia e Veriut ka një pasuri të paçmueshme natyrore dhe prandaj duhet të kemi kujdes të veçantë për depozitat e burimeve minerale në vendin tonë”, tha ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në fjalimin e tij në ceremoninë me rastin e Ditës së Minatorëve në TEC Manastir.

Ministri theksoi se këtë vit vëmendja e Ministrisë së Ekonomisë, por edhe e Qeverisë ka për qëllim parandalimin dhe tejkalimin e krizës energjetike që ka prekur të gjithë Evropën dhe botën.

“Siguria e furnizimit me energji sot paraqet një kusht themelor universal për zhvillimin ekonomik të një vendi apo rajoni. Sipas nivelit të përdorimit të energjisë, shihet edhe niveli i gatishmërisë ekonomike, teknologjike dhe kulturore të çdo mjedisi”, tha ministri Bekteshi.

Ministri vuri në dukje se në periudhën e kaluar jemi përballur me sfida serioze në sektorin e minierave veçanërisht nga aspekti i mbrojtjes së mjedisit, të cilat kanë rezultuar me ndryshime ligjore që forcojnë ndjeshëm kontrollin mbi punën e koncesionarëve, por nga ana tjetër, lehtëson mënyrën për kompanitë që duan të investojnë në këtë industri dhe në të njëjtën kohë të respektojnë dhe zbatojnë standardet më të larta të punës, duke mundësuar sigurinë në punë për minatorët që janë të ekspozuar ndaj rrezikut më të lartë gjatë punës.

“Ministria e Ekonomisë do të vazhdojë me ritme të pandërprera aktivitetet e planifikuara në sektorin e minierave, duke i kushtuar vëmendje të veçantë këtij segmenti ekonomik në drejtim të rritjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm, duke realizuar marrëdhënie partneriteti me potencialin njerëzor që punon në këtë sektor të rëndësishëm ekonomik.” ka thënë Bekteshi.

Drejtori i Përgjithshëm dhe Kryetari i Bordit të Drejtorëve të SH A Elektranat e Maqedonisë së Veriut Vasko Kovaçevski, në fjalën e tij theksoi se një sezon ngrohjeje është me sukses pas nesh, por është një tjetër, i ri, më i vështirë që vjen, sipas të gjitha parashikimeve, ndoshta më e vështira në 70 vitet e fundit në Evropë.

“Sezoni i kaluar i ngrohjes tregoi se me një përkushtim të fortë të të gjithëve, duke filluar nga punonjësit, drejtuesit, drejtorët, menaxhmenti, të gjithë së bashku, mund të kapërcejmë të gjitha krizat.

Qymyri është baza e prodhimit të energjisë elektrike nga SHA EMV dhe rëndësia e minatorëve për sistemin tonë u tregua plotësisht në kushtet e krizës energjetike, kur po zhvillohet një proces i intensifikuar për të nxjerrë sa më shumë qymyr dhe për ta sjellë atë në termocentral, ku edhe punonjësit bëjnë të gjitha përpjekjet për të mbajtur sistemin në funksion të plotë dhe funksional. TEC Manastir mbetet baza e sistemit elektroenergjetik të vendit tonë. Synimi ynë si kompani është të investojmë më shumë në të ardhmen dhe kjo është ajo që po bëjmë: si në objektet ekzistuese ashtu edhe në ato të reja prodhuese, tha Kovaçevski.

Drejtori shtoi se investojnë dhe do të vazhdojnë të investojnë në burimet e rinovueshme të energjisë, gjë që është në përputhje me strategjinë shtetërore për energjinë.

“Por ne investojmë edhe në mirëmbajtjen e termocentraleve të tjera, veçanërisht në TEC Manastir, për arsye se në këto kushte, pa energji nga termocentralet, është e pamundur të mbahet një sistem energjetik stabil dhe i besueshëm”, tha Kovaçevski.