20/07/2024

Deputetët në seancës së 120-të kuvendore, do t’i shqyrtojnë propozimet për emërimin e anëtarëve të Këshillit Fiskal të Maqedonisë, projektligjet për tatimin e solidaritetit, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, Ligjin për tatimin në fitim, njofton Flaka

Deputetët do ta kenë para vetës edhe ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për shëndetësi, të gjitha në procedurë të shkurtuar, njofton Flaka. Në rend dite do të jetë edhe strategjia fiskale e Maqedonisë për vitet 2024-2028. Flaka