0.8 C
Skopje

Ganiu: Në Seravë asfaltuam rrugë prej 780 m2

DHE 780 M2 RRUGË ASFALTOHEN NË SERAVË
Ekipet e punës të Komunës së Çairit po vazhdojnë me asfaltimin dhe meremetimin e rrugëve e rrugicave nëpër lagje të ndryshme të Çairit.
Kësisoj, rrugën “Latif Hasani” (“Mesta”) e asfaltuam në sipërfaqe prej 303 m2, ndërsa rrugën “Drimkol” në sipërfaqe prej 325m2 dhe krahun e rrugës “Drimkol” në sipërfaqe prej 150m2.
Mirëmbajtja e rrugëve të Komunës së Çairit është gjithmonë prioritet i yni. Aksionet e tilla nuk do t’i ndalojmë as edhe një ditë të vetme.