24/05/2024

Politikat energjetike të LSDM-së po krijojnë kushte që rryma të mos rritet. Qytetarët mund të jenë të qetë për furnizimin me rrymë dhe çmimin e rrymës. Nga 1 dhjetori, tarifa e lirë ditore e energjisë elektrike do të rikthehet për familjet. Investimet në burimet e ripërtëritshme po rrisin prodhimin vendor të energjisë elektrike dhe ulin faturat e qytetarëve.

“Institucionet e udhëhequra nga LSDM-ja në sezonin e kaluar të ngrohjes, në kushte krize dhe pasigurie, treguan kapacitete dhe përkundër skenarëve të opozitës, nuk pati kufizime, as rritje të çmimit të rrymës. Prodhimi vendor i energjisë elektrike po rritet ndjeshëm, me investime serioze në burimet e ripërtëritshme, të cilat me energji nga dielli, era dhe uji maqedonas, mbrojnë mjedisin dhe ulin faturat e qytetarëve”.

Partia njofton për investimet në termocentralin fotovoltaik në Novaci, parkun agrovoltaik Stipion, hidrocentralin e Cebrenit dhe parkun e erës së Virovit. Investimet tregojnë qëllimin e shtetit për të qenë lider në energjinë e gjelbër.

“Përveç termocentralit fotovoltaik të sapohapur në Novaci, ka edhe disa investime të tjera të mëdha, si parku agrovoltaik Stipion, ndërtimi i hidrocentralit të Cebrenit me vlerë mbi një miliard euro dhe parku i erës së Virovit”, njofton partia.
“Investimet në prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme janë dëshmi se shteti po e realizon tranzicionin energjetik, për të arritur qëllimin e tij, që është të jetë lider në energjinë e gjelbër në rajon dhe në Evropë”, thonë nga LSDM.