25/06/2024

Drejtori i IPD-së, Goran Trajkovski, ka thënë se tregtarët duhet të raportojnë problemet me furnitorët tek Inspektorati për të marrë masa. Synimi i DPI-së nuk është mbyllja e kompanive, por respektimi i vendimeve të qeverisë. Nga 19 shtatori, janë mbyllur 10 markete dhe janë shqiptuar gjoba në shumën prej 6.320 milionë denarë për mosrespektim të vendimit të qeverisë për kufizimin e çmimeve të disa produkteve ushqimore. Tregjet e mbyllura gjenden në Shkup, Kumanovë, Kërçovë, Gostivar, Kavadar, Tetovë dhe Strugë.

Drejtori i IPD-së, Goran Trajkovski, tha se ata që nuk respektojnë masat e qeverisë do të dënohen dhe ata që zbatonin praktika të padrejta tregtare do të burgoseshin. Nuk do të ketë kompromis për këdo që nuk i respekton masat dhe vendimet e qeverisë.

“Në 10 ditët e fundit jemi kujdesur që kushdo që nuk respekton masën e qeverisë të dënohet dhe kushdo që zbaton praktika të padrejta tregtare do të burgoset dhe nuk do të ketë kompromis për askënd. Kështu do të jetë edhe në të ardhmen, nuk do të ketë kompromis dhe kush nuk i respekton masat dhe vendimet e Qeverisë do të dënohet dhe kushdo që e përsërit veprën do të dënohet me burgim të gjatë”, tha Trajkovski.

Trajkovski tha se tregtarët duhet të raportojnë problemet me furnitorët tek Inspektorati i Tregut. DPI nuk ka kompetencë për rregullimin e tregjeve, por nëse bashkëpunojnë, DPI mund të veprojë edhe në tregje.