24/05/2024

Është më mirë të sigurohet që abuzimet e detyrave zyrtare të dënohen më shpesh sesa, si tani, të dënohet një në njëqind zyrtarë me një dënim drakonian me burg, thotë profesori i së drejtës penale Gordan Kalajxhiev në lidhje me ndryshimet e propozuara në Kodin Penal,  të cilat ulin dënimet për veprat e shpërdorimit të detyrës dhe autoritetit zyrtar, konkretisht neni 353 dhe bashkim kriminal, pra neni 394 i KP.

Profesori thekson se prej kohësh është diskutuar për nenin 353 të Kodit Penal, nëse është shumë i gjerë dhe nëse interpretohet drejt.

Sipas tij, neni është interpretuar në atë mënyrë që nëse ndodh dëmi është korrupsion, kurse korrupsioni është veprim për përfitim personal, dhe përveç kësaj, me deklarimin e dëmit të shkaktuar pa përcaktuar kompensimin e atij dëmi, thelbi i këtij krimi mungon.

“Ne po rrisim dënimet, po vendosim dënime më të larta me burgim, dhe efikasiteti i politikës penale nuk ia arrin qëllimit dhe po funksionon nën presionin e publikut. Efekti nuk arrihet me dënime të rrepta dhe të gjata me burg, por me dënime të rregullta, me sigurinë se dënimi do të vijë. Ata duhet të jenë po aq të sigurt për t’u kapur dhe ndëshkuar sa një merimangë është e sigurt që do të mbledhë makinën tuaj të parkuar ilegalisht. Pra, për akte fitimprurëse, korruptive kundër detyrës zyrtare, është më e rëndësishme të kesh qasje të lehtë në konfiskimin e pasurisë sesa një dënim të lartë me burg. Frika nga dënimi i rëndë nuk jep efektin e dëshiruar, sepse nëse një në 100 zyrtarë dënohet, të tjerët rrezikojnë në rrethana të tilla, thonë me vete pse jo, mundësia për të përfituar është e madhe dhe mundësia e ndëshkimi i tyre është i vogël. Është shumë më mirë të ketë dënime më të shpeshta dhe qasje më të lehtë në konfiskim të zgjeruar të pasurisë” – thotë profesori Kalajxhiev për “Sloboden Peçat”.

Ai thotë se këto ndryshime në Kodin Penal lehtësojnë konfiskimin e zgjeruar të pasurisë, gjë që është mirë.

Sipas profesorit, tani është e vështirë të vërtetohet se pasuria e caktuar është fituar nga një krim dhe ndryshimet lehtësojnë barrën e provës.

– Nuk e di pse nuk e përshpejtojnë miratimin e ligjit për konfiskimin civil të pronës, ndoshta sepse nuk u pëlqen politikanëve, kanë frikë nga një zgjidhje e tillë. Është pjesë e ligjit liberal, shumë problematik dhe i kritikuar në Perëndim, por gjithnjë e më shumë vende po e përdorin atë. Është një mundësi për të konfiskuar pasurinë e fituar në mënyrë të dyshimtë, pa konstatuar vepër penale – thotë Kalajxhiev.

Ai shton se është avokat i një politike të re penale dhe për rritjen e rolit të gjykatave të larta dhe prokurorive të larta, të cilat duhet të veprojnë më agresivisht me hetimet financiare dhe konfiskimet.

-Me dënime me burg si të shekullit të 19-të, me burgime të gjata nuk zgjidhet asgjë, përkundrazi, problemet vetëm shtohen, sepse burgjet tona janë në kushte katastrofike të këqija. Unë jam pro një ndryshimi të plotë, politika penale për të gjitha veprat e Kodit Penal të ulet me një të tretën. Tashmë në praktikë, në rastet anonime gjykatat e përdorin shumë dënimin me kusht, gjë që nuk është keq, por në rastet e ekspozuara publikisht gjykojnë nën presionin e publikut. Gjithçka është e kuptueshme, publiku reagon ndaj mosndëshkimit afatgjatë të zyrtarëve për abuzime të ndryshme, por nuk është çështja që të derdhet gjithë inati për rastin e parë të mëpasshëm të abuzimit, siç është tani shembulli me rastin e Onkologjisë. . Unë nuk po mbroj askënd, por edhe aktorët në këtë rast janë viktima të sistemit jofunksional që i ka lënë në gjendje shoku për të kryer veprat për të cilat janë nën hetim – tha Kalajxhiev.

Lidhur me flamurin evropian me të cilin ky amendament ligjor po shtyhet në procedurë emergjente në Kuvend, Kalajxhiev thotë se është marrë edhe nga dispozitat e tjera që janë ndryshuar, të cilat janë në respektim të direktivave të BE-së dhe i referohen krimit mjedisor. , ekocidit dhe akteve të tjera që përfshihen në ndryshimet ligjore.

Propozimet për ndryshime ligjore në KK janë dorëzuar në Kuvend pasditen e djeshme nga Qeveria. Një nga ndryshimet parashikon që përdorimi i detyrës zyrtare do të dënohet me burgim deri në 4 vjet dhe vendosja e kufirit të mësipërm për 4 vjet, por ai mund të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur dhe të përfundojë me zgjidhjen aktuale, sipas të cilit ana tjetër, dënimi me burg përcaktohet si të paktën tre vjet.

Ndryshime të ngjashme në  ishin propozuar në Kuvend edhe më parë, në periudhën para votimit të ndryshimeve kushtetuese për ndryshimin e emrit, por pas reagimeve të furishme të disa prej deputetëve të asaj kohe, ligji u tërhoq. Dhe propozimi aktual tashmë po shkakton reagime publike në kuptimin se propozon një ligj që do të shpëtojë zyrtarët e pushtetit të kaluar që akuzohen për abuzime të ndryshme për shpërdorim të detyrës dhe pushtetit.