20/07/2024

Nga data 1 tetor, parkingjet publike të “Nova Makedonija”, “Naroden Front” dhe AMSM do të jenë të hapura 24/7. Parkingjet zonale në zonat A, B dhe C do të jenë të hapura nga ora 07:00 deri në 21:00 nga e hëna në të premte, dhe nga ora 07:00 deri në 14:00 të shtunën. Në zonën D, parkingjet do të jenë të hapura nga ora 07:00 deri në 23:00 nga e hëna në të shtunë. Këto ndryshime do të hyjnë në fuqi nga 1 tetori.