0.8 C
Skopje

Pesë ditë jopune në afat prej një jave

Na vjen festa më e madhe e krishterëve Pashkët (25 prill) dhe bashkë me të një fundjavë e zgjatur dhe disa ditë jo pune në vendin tonë.

Do të pushojmë katër ditë, e pastaj vijon 1 Maji dhe festa më e madhe e besimtarëve musliman -Bajrami i Madh (2 Maj), ku sërish në afat prej një jave do të pushojmë pesë ditë (4 ditë për Pashkët dhe një të hënën e parë te Majit. Pastaj në muajin Maj kemi edhe Ditë jopune 24 Majin, Shën Kirili e Metodi.