-0.2 C
Skopje

Prezantimi i Regjistrit digjital për subjektet e inspektimit dhe raportet për mjedisin jetësor

Inspektorati Shtetëror për Mjedisin Jetësor (ISHMJ) në bashkëpunim me Institutin për Studime të Komunikimit (ISK) në kuadër të fushatës “Sqaroni gjithçka”, sot do ta prezantojë Regjistrin digjital për subjektet e inspektimit dhe raportet inspektuese.

Sipas Institutit për Studime të Komunikimit, në këtë ngjarje do të marrin pjesë drejtori i ISHMJ-së, Sreten Stojkovski dhe udhëheqësi i Departamentit për mbështetje, analitikë dhe bashkëpunim ndërkombëtar të Inspektoratit, Darko Blinkov.

“Parimi i publicitetit dhe transparencës, si dhe legjislacioni kombëtar dhe i BE-së kërkojnë që qytetarët të kenë qasje të lirë në informacionin publik në lidhje me inspektimet në mjedisin jetësor. Me ekzistimin e një regjistri digjital të subjekteve të inspektimit në nivel shtetëror dhe lokal dhe bazës së të dhënave të inspektimeve të kryera, qytetarëve u sigurohet një pasqyrë më e madhe publike në punën e shërbimeve të inspektimit”, theksojnë nga ISK.