14/04/2024
Prokuroria Publike dhe ekipi i prokurorëve publikë që kanë punuar në rastin e zjarrit në Spitalin Modular të Tetovës, hedhin poshtë pretendimet në dokumentarin e Laboratorit të Gazetarëve Hulumtues (IRL) që i referohen rrjedhës së hetimit për zjarrin në spitalin modular në Tetovë dhe gjykimin.

Me qëllimin e dukshëm të diskreditimit të pabazë dhe pa ndonjë interes real për të paraqitur të vërtetën, emisioni kryen me vetëdije një manipulim të rëndë informacioni, thuhet në reagim, duke dhënë më tutje disa shembuj:
“-Pretendimet se ekspertiza e ekspertëve gjermanë nuk është paraqitur si provë në procedurë gjyqësore janë absolutisht të pavërteta. Ekspertiza zyrtare nga Instituti Kriminalistik i Shërbimit Penal Federal dhe laboratori nga Gjermania është pjesë përbërëse e materialit dëshmues. Ajo iu është dorëzuar në mënyrë të rregullt palëve në procedurë, bashkëngjitur me aktakuzën dhe gjatë gjykimit është paraqitur publikisht si provë para Gjykatës. Seancat gjyqësore për këtë çështje ishin të hapura për publikun, ndaj paraqitja e falsiteteve të tilla është tërësisht tendencioze.
– Informacioni për kundërshtimin e pretenduar të ekspertëve është i pabazuar. Gjegjësisht, si në gjetjet e ekspertëve të Departamentit të Hetimeve dhe Ekspertizave Kriminalistiko-Teknike në Ministrinë e Punëve të Brendshme ashtu edhe në atë të ekspertëve gjermanë, saktësisht janë të njëjta arsye për shfaqjen dhe përhapjen e zjarrit. Në bazë të ekspertizës së tillë të pakontestueshme, është nxjerrë aktgjykimi i shkallës së parë të Gjykatës Themelore në Tetovë. Gjithashtu, emisioni nuk përmend konkluzionet e ekspertizës së Fakultetit të Teknologjisë dhe Metalurgjisë, i cili shqyrtoi shpejtësinë e djegies së të gjitha materialeve të përdorura për spitalin dhe që tregon qartë gjithashtu se arsyeja kryesore e djegies së shpejtë të spitali modular është përqendrimi i lartë i oksigjenit.në objekt.
-Gjithashtu në emision paraqitet një pavërtetësi e plotë në lidhje me kualifikimin ligjor të krimit, pra pretendohet se akuza e ngritur nuk i referohet fare zjarrit në spitalin modular. Përkundrazi, në vetë aktakuzën, të cilën prokuroria e ka dorëzuar para gazetarëve të IRL-së, thuhet se dy nga të pandehurit “edhe pse kanë qenë të detyruar të kenë pajisje dhe instalime përkatëse për mbrojtje nga zjarret dhe shpërthimet, mjete të tjera zjarrfikëse , mjetet e shuarjes së zjarrit dhe aparatet e zjarrit , në ditën e vënies në punë të Spitalit Modular në Tetovë deri në ditën e zjarrit në Spitalin Modular nuk i kanë vendosur mjetet e duhura për mbrojtje nga zjarri” duke kryer kështu vepër penale – VEPRAT E RËNDË KUNDËR TË PËRGJITHSHME. SIGURIA sipas nenit 292 paragrafi 4 c.v. me nenin 288 paragrafi 4 c.v. me paragrafin 2 të Kodit Penal, ndërsa i pandehuri i tretë “si person përgjegjës ka lejuar hyrjen në Spitalin Modular të personave të paautorizuar – anëtarë të familjeve të pacientëve me Covid-19, si shoqërues” dhe është akuzuar për vepër penale. – MOSVEPRIMI SIPAS RREGULLAVE SHËNDETËSORE PËR KOHËN E EPIDEMISË sipas nenit 206 paragrafi 1 i Kodit Penal.
– Asnjë provë e vetme në këtë rast nuk tregon për një krim – Vrasje. Këtë vlerësim ligjor të ngjarjes e jep një ish-prokuror publik, i cili pas procedurës disiplinore është shkarkuar nga Këshilli i Prokurorëve Publikë për shkak të kryerjes joprofesionale dhe të pakujdesshme të detyrës. Atë fakt që vë në pikëpyetje seriozisht besueshmërinë e bashkëbiseduesit, gazetarët me vetëdije shmangin paraqitjen e tij në publik.
– Theksojmë se për gjithë këtë ngjarje, veçanërisht për tenderin për prokurimin e të gjitha spitaleve modulare, Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit është duke zhvilluar një rast tjetër, i cili në mënyrë të pajustifikueshme është margjinalizuar me vetëdije në hulumtimet gazetareske. Për këtë rast po kryhen kontrolle intensive për të cilat Prokuroria nuk po bën të ditur detaje. Mirëpo, ndryshe nga pretendimet e bëra në emision, i njëjti prokuror publik vazhdon të veprojë në atë rast.
Prokurori publik themelor i Prokurorisë Themelore Publike në Tetovë mohon me ashpërsi se ka refuzuar intervistë për emisionin e përmendur me arsyetimin se një gjë të tillë i është ndaluar nga Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Prokurori publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga ana tjetër, duke refuzuar kërkesën për intervistim, sqaroi se duke pasur parasysh fazën në të cilën është procedura, çdo paraqitje e tij publike do të paraqiste ndikim në rrjedhën e procedurës gjyqësore. dhe jo për procedurën hetimore, sepse në momentin kur i është dërguar fletëthirrja, për çështjen tashmë është miratuar aktgjykimi i shkallës së parë, ndaj të cilit prokuroria ka bërë ankesë, si për masën e sanksionit të shqiptuar ashtu edhe për lirimin nga një nga të pandehurit.
Mirëpo, si dëshmi e përkushtimit dhe transparencës në punën e Prokurorisë Publike dhe prokurorëve publikë që veprojnë në këtë rast, gazetarëve të IRL-së iu mbajtën disa takime informuese me prokurorë të ndryshëm publikë, si dhe iu ofrua që t’i dërgojnë me shkrim të gjitha pyetjet që ata kanë në funksion të kësaj teme. Deri në publikimin e emisionit pyetje të tilla nuk janë dërguar në prokurori.
Me qëllim të parandalimit të përhapjes së të pavërtetave dhe manipulimeve për këtë ngjarje tragjike, Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka udhëzuar Prokurorin themelor publik nga Prokuroria Themelore Publike Tetovë që të plotësojë ankesën me kërkesë në Gjykatën e Apelit për seancë publike në të cilën edhe një herë para gjithë publikut do të prezantohen të gjitha provat nga procedura e shkallës së parë.
Prokurorët publikë, të cilët e kanë hetuar tërësisht dhe me përgjegjësi këtë rast, i kanë paraqitur provat e tyre dhe do t’i paraqesin para gjykatave kompetente. Në fakt, Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut është një nga të paktat, nëse jo e vetmja prokurori publike në mbarë botën, e cila ka iniciuar procedurat e përgjegjësisë penale për pasojat e zjarrit në COVID-19. spital, edhe pse në kulmin e pandemisë, zjarre të tilla me viktima kanë ndodhur në disa vende, madje edhe në objekte të forta, dhe shumica e tyre janë shkaktuar pikërisht nga lidhja elektrike dhe rritja e përqendrimit të oksigjenit në ndërtesa.”
Prokuroria Publike vlerëson jashtëzakonisht kontributin e mediave dhe gazetarëve përgjegjës dhe kredibilë për informimin në kohë dhe të saktë të publikut, por apelon për etikën në raportim, veçanërisht kur raportohet për tragjedi të mëdha. Konteksti dhe përmbajtja që u prezantua në produktin konkret gazetaresk nuk përputhet në asnjë mënyrë me provat dhe nuk është aspak adekuate me dhimbjen dhe traumën e familjeve të viktimave në këtë ngjarje tragjike. Prokuroria Publike shpreh keqardhjen që tragjedia e madhe e familjeve të viktimave po keqpërdoret për diskreditim personal dhe institucional. /revista.mk/