24/05/2024

Propozimi i ligjit për Amnisti është dorëzuar në Kuvend nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Ligji pritet të kalojë me procedurë të shkurtuar. Kryetari i Kuvendit e ka dorëzuar propozimin te të gjithë deputetët.