13/04/2024

Në Kuvend sot seancë do të mbajë Komisioni për çështje evropiane dhe Komisioni ligjvënës-juridik.

Në rend të ditës të dy komisioneve janë Propozim ndryshimet e Ligjit për menaxhimin me pajisje elektrike dhe elektronike dhe mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe Propozim ndryshimet dhe tplotësime e Ligjit për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit për menaxhim me rrjedhat e posaçme të mbeturinave, të dyja me procedurë të shkurtuar.