3.8 C
Skopje

Seanca të katër komisioneve kuvendore

Në Kuvend sot seanca do të mbajnë komisionet kuvendore për financim dhe buxhet, për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe për mbrojtje e siguri, si dhe Komisioni juridik-ligjdhënës.

Në rend dite të seancës së Komisionit për financim dhe buxhet janë gjashtë pika ndërmjet të cilave edhe propozim-ligjet për rregullimin e obligimeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar në bazë të shfrytëzimit të mjeteve nga alokimi i përgjithshëm neto kumulativi i të drejtave speciale të tërheqjes të miratuara me Rezolutën e Bordit të guvernatorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar nr.76-1, për garancionin e obligimeve sipas Marrëveshjes për huanë e financimit të Projektit të EMV-së për tranzicion ndaj elektranave fotovoltaike diellore, i cili do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Shoqërisë Aksionare për prodhimtarinë e energjisë elektrike Elektranat e Maqedonisë së Veriut, në pronësi shtetërore, Shkup, dhe për garancion të obligimeve sipas Marrëveshjes për huanë për financimin e Korridorit rrugor VIII- faza I e projektit, e cila do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Ndërmarrmarjes Publike për Rrugë Shtetërore, të tre me procedurë përmbledhëse.

Në rend dite të Komisionit për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive janë Propozim-ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për infrastrukturë kombëtare të të dhënave hapësinore të Republikës së Maqedonisë dhe raportet vjetore për punën e Komisionit Shtetëror për Vendosje në shkallë të dytë në fushën e mbikëqyrrjes inspektuese dhe procedura shkelëse për vitin 2021, dhe për punën e Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit për vitin 2021.

Komisioni juridik-ligjdhënës do të shqyrtojë tetë zgjidhje ligjore dhe dy kërkesa për dhënie të interpretimit autentik ndërmejt të cilave edhe Propozim-ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për infrastrukturë kombëtare të të dhënave hapësinore të Republikës së Maqedonisë.

Në seancën e Komisionit për mbrojtje dhe siguri ka gjashtë pika në rend dite të të cilave janë dy propozim-vendime për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës të Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në operacionin ndërkombëtar të Bashkimit Evropian “EUTM RCA” në Republikën e Afrikës Qendrore dhe për dërgimin e një pjesëtari për pjesëmarrje në operacionin ndërkombëtar të Bashkimit Evropian “ALTEA” në Bosnja e Hercegovinë.