20/07/2024

Ministria e Arsimit dhe Shkencës nesër do të nisë procedurën për përgatitjen e teksteve për klasën e shtatë që do të përdoren në vitin e ardhshëm shkollor, pasi Byroja e Arsimit dhe Shkencës (BRO) javën e kaluar dorëzoi në Ministrinë e Arsimit kurrikula për klasën e shtatë sipas Konceptit për Arsimin Bazë i cili zbatohet me faza.

Ministri Jeton Shaqiri njoftoi se nesër do të fillojë shpallja e thirrjeve për autorë për tekstet që do të prodhohen sipas programeve të reja. Meqenëse ato janë dorëzuar në Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës shumë më herët se sa janë dorëzuar programet për klasën e gjashtë, për shkak të së cilës tekstet janë vonuar këtë vit, ministri ka treguar se tani do të ketë një periudhë mjaft të gjatë për përgatitjen dhe shpërndarjen e tyre në kohë.

“Në periudhën e kaluar kemi pasur probleme, por duam të dëshmojmë se me thirrjet me kohë për autorë do të kemi një periudhë të gjatë për përgatitjen dhe shtypjen e teksteve për vitin e ardhshëm shkollor. Si ministër kam kërkuar që programet për klasën e tetë dhe të nëntë të zhvillohen njëkohësisht në mënyrë që të kemi vazhdimësi të asaj që duhet të zbatohet plotësisht në arsimin fillor. Sepse mund të lindin pyetje se pse një pjesë e materialit nuk është paraparë në klasën e shtatë dhe ne kemi përgjigje se a është paraparë deri në fund të arsimit fillor, tha Shaqiri sot pas hapjes së mbledhjes së Komiteti Menaxhues i COST – një program evropian për bashkëpunim në fushën e shkencës dhe teknologjisë”.

Tekstet e historisë dhe shoqërisë për klasat e pesta dhe të gjashta nuk janë ende në posedim, sepse edhe pse dorëshkrimet nga ekipet e autorit janë dorëzuar në Ministrinë e Arsimit, recensentët e shpalljeve nuk figurojnë.

“Por është domethënëse që nxënësit kanë materiale përgatitore për gjithë vitin, të përgatitur nga Byroja e Zhvillimit të Arsimit sipas planit mësimor. Pres që në periudhën e ardhshme, sa më shpejt të jetë e mundur, profesorët të përfshihen si recensues dhe komentet e tyre të merren parasysh nga Komisioni Kombëtar i Teksteve. Prandaj u bëj thirrje të gjithë profesorëve, siç u përfshinë për të gjitha tekstet e tjera që i përfunduam, të përfshihen edhe për tekstin e historisë dhe shoqërisë”, theksoi Shaqiri.