25/06/2024

Kryeministri i RMV-së Talat Xhaferi në intervistën për “Deutsche Welle”, iu referua ndryshimeve të propozuara në përbërjen e Qeverisë teknike të cilën ai e drejton, gjatë së cilës theksoi se Qeveria funksionon plotësisht dhe pa probleme dhe në kuadër të kompetencave.

“Qeveria po funksionon plotësisht. Janë ndërmarrë veprime dhe masa në lidhje me zgjidhjen e statusit të një pjese, përkatësisht të anëtarëve të Qeverisë në përputhje me procedurën e përcaktuar dhe me kompetencat e dhëna me Kushtetutë”, tha kryeministri Xhaferi.

Ai po ashtu ka potencuar se nuk mund të komentojë deklaratat e anëtarëve të Qeverisë në emër të partive dhe si anëtarë të partive, duke theksuar se fokusi i tij primar janë kompetencat që i ka si Kryetar i Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

“Unë jam Kryetar i Qeverisë dhe jam përgjegjës për Qeverinë. Unë kujdesem që Qeverinë ta udhëheq sipas ligjeve, rregulloreve dhe procedurave dhe funksionimit të Qeverisë”, theksoi Xhaferi.

I pyetur se si është bashkëpunimi me ministrat e opozitës, Xhaferi potencoi se marrëdhënia është e përshtatshme dhe kolegjiale dhe se të gjithë anëtarët e Qeverisë, pavarësisht se nga cili subjekt vijnë, kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime dhe sigurisht kanë të njëjtin trajtim.

“Pavarësisht se në çfarë pozicioni janë përcaktuar, gjegjësisht si pjesë e opozitës kanë hyrë në Qeveri, si pjesë e Marrëveshjes së Përzhinës, ata janë anëtarë të Qeverisë me të drejta dhe kompetenca të plota për të zbatuar atë që është puna e Qeverisë”, theksoi kryeministri Xhaferi.