16.8 C
Skopje

Të ardhurat të prill 2022, Selami: Rritje për 18,31%

Drejtoria e të Ardhurave Publike e RMV-së, çdo muaj raporton për të ardhurat në buxhet, duke i krahasuar ato me planin e vitit aktual, si dhe në raport me muajin e njëjtë të dy viteve të fundit.

Të ardhurat e muajit prill 2022 janë gjithsej 10.024.449.410 denarë, apo në raport me Planin për prill 2022 rritje për 18,31%, në raport me prill 2021 rritje për 13,8% dhe 79,66% në raport me prill 2020.

Në tabelën më poshtë i keni detajet e të ardhurave sipas llojit tatimeve të mbledhura.